Voorwaarden

1. INTERPRETATIE

1.1 In deze voorwaarden hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende termen de volgende betekenis:

1.1.1 Producten betekent rokers en accessoires die door ons aan u te koop worden aangeboden;

1.1.2 Ons of Wij betekent Grakka Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland met ondernemingsnummer 04073896 en statutair gevestigd te Plym House 3 Longbridge Road, Marsh Mills, Plymouth, Devon, PL6 8LT.;

1.1.3 Website betekent de website via welke wij de Producten of de Diensten verkopen: bradleysmoker.co.uk en andere domeinen op landniveau;

1.1.4 Jij betekent de klant die Producten of Diensten koopt, en “uw” zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd.

2. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de verkoop van Producten en (indien beschikbaar) Diensten door ons, hetzij via onze Websites, hetzij op andere manieren.

2.2 Deze Voorwaarden vormen samen met een bestelling of orderbevestiging aanvaard in overeenstemming met artikel 3 hieronder (het “Contract”) de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de aankoop van Producten en/of Diensten. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, verklaring, verzekering of garantie die door of namens ons is gedaan of gegeven en die niet in het Contract is uiteengezet.

2.3 Uw privacy is ook erg belangrijk voor ons en deze Voorwaarden moeten worden gelezen in samenhang met ons Privacybeleid dat u kunt vinden hier.

3. EEN BESTELLING PLAATSEN

3.1 Wij leveren alleen Producten voor aankoop door volwassenen en wij verkopen niet aan kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u onze Website alleen gebruiken met de tussenkomst van een ouder of voogd.

3.2 Voor Producten gekocht op onze website(s) gelden de volgende bepalingen:

3.2.1 De plaatsen waar wij leveren variëren afhankelijk van het Product en worden weergegeven op de betreffende webpagina.

3.2.2 De Producten en de prijzen op de Websites vormen uitsluitend een uitnodiging om een Bestelling te plaatsen en vormen geen aanbod van ons aan u om de Producten te kopen.

3.2.3 Wanneer u op een van onze websites op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikt, vormt het plaatsen van een dergelijke bestelling een aanbod van u om de Producten te kopen die onder deze Voorwaarden vallen. U dient de bestelling te controleren en eventuele onjuiste gegevens te corrigeren voordat u op de knop “Bevestig bestelling” drukt.

3.2.4 Wij kunnen uw bestelling om welke redelijke reden dan ook weigeren, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, onjuiste of onvolledige informatie, een geweigerde creditcard of betaalkaart of gebrek aan beschikbaarheid. Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren, stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.

3.2.5 Een online bestelling wordt door ons alleen geaccepteerd als u een bevestigingsmail van ons ontvangt, waarmee, met inachtneming van de bepalingen van Voorwaarde 3.2.6, een Contract ontstaat. De datum van het Contract is de datum waarop wij de bevestigingsmail versturen.

3.2.6 Acceptatie van uw bestelling is door ons geen garantie voor de beschikbaarheid van de Producten en alle acceptaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten. Indien de door u bestelde Producten niet leverbaar zijn, stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.2.7 Als u een bevestigingsmail ontvangt voor een bestelling die u niet heeft geplaatst, of als de gegevens in de bevestigingsmail niet overeenkomen met de bestelling die u heeft geplaatst of van plan was te plaatsen, moet u contact opnemen met onze klantenservice door een e-mail te sturen helpdesk@bradleysmoker.co.uk of door ons te bellen +44 1803 712712 om de bestelling te annuleren of de gegevens te corrigeren.

3.3 Wanneer u persoonlijk, telefonisch, per e-mail, fax of post bestelt, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

3.3.1 Tenzij u een offerte heeft aangevraagd, vormt uw bestelling een aanbod om de Producten en/of Diensten te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. U bent ervoor verantwoordelijk dat de voorwaarden van uw bestelling en eventuele door u ingediende toepasselijke specificaties volledig en nauwkeurig zijn. Uw bestelling wordt pas geacht te zijn aanvaard wanneer wij een schriftelijke aanvaarding van de bestelling hebben afgegeven, op welk moment het Contract tot stand komt.

3.3.2 Indien u om een offerte voor uw bestelling heeft gevraagd, komt het Contract tot stand zodra u onze offerte accepteert. Offertes zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment dat de offerte wordt aanvaard, en offertes zijn slechts 1 maand geldig vanaf de datum van uitgifte.

4. UITERLIJK VAN PRODUCTEN

4.1 De afbeeldingen van de Producten op de website zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computer de kleur van de Producten nauwkeurig weergeeft. Uw producten kunnen enigszins afwijken van deze afbeeldingen.

4.2 Alle door ons geproduceerde monsters, tekeningen, beschrijvende zaken of advertenties en alle beschrijvingen of illustraties in onze catalogi of brochures zijn uitsluitend bedoeld om bij benadering een idee te geven van de producten die daarin worden beschreven. Zij maken geen deel uit van het Contract en hebben geen contractuele kracht.

5. PRIJS EN BETALING

5.1De volgende voorwaarden zijn van toepassing op aankopen van Producten op onze Website en alle verkopen aan consumenten: 5.1.1Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen inclusief BTW, maar niet inclusief bezorgkosten. Deze worden opgeteld bij het totale bedrag op het moment van levering. voltooiing van de bestelling.

5.1.2 Als u zich buiten het Verenigd Koninkrijk of de EU bevindt, zijn de prijzen exclusief eventuele omzetbelasting en invoerrechten die in uw land van toepassing zijn, evenals verzendkosten die aan de prijs worden toegevoegd.

5.1.3 Wij vereisen betaling op het moment dat u de bestelling plaatst.

5.2 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op verkopen aan zakelijke en zakelijke klanten (exclusief websiteverkopen):

5.2.2 Wanneer wij u een offerte of een handelsprijslijst verstrekken, zijn de prijzen, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere omzetbelasting of heffingen en exclusief verpakkings- of bezorgkosten of installatiekosten.

5.2.2.1 Facturen zijn betaalbaar: binnen 7 dagen na de datum van enige factuur met betrekking tot de Producten; En

5.2.2.2 binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden met betrekking tot Diensten.

5.3 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen.

5.3.1 Als u een betaling die u ons krachtens het Contract verschuldigd bent niet op de vervaldatum van de betaling heeft gedaan, behouden wij ons het recht voor om rente in rekening te brengen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 4% per jaar boven het basistarief van HSBC UK Plc vanaf tijd tot tijd. Dergelijke rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldag tot aan de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, zowel vóór als na het vonnis.

5.3.2 U dient alle krachtens het Contract verschuldigde bedragen volledig te betalen, zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding (behalve enige aftrek of inhouding vereist door de wet). Wij kunnen op elk moment, zonder enige andere rechten of rechtsmiddelen die wij hebben te beperken, elk bedrag dat u ons verschuldigd bent, verrekenen met elk bedrag dat wij aan u moeten betalen.

5.3.3 Indien het BTW-tarief verandert tussen de datum van de bestelling en de datum van levering, zullen wij het BTW-tarief dat u betaalt aanpassen, tenzij u de Producten al volledig betaald heeft vóór de wijziging van het BTW-tarief Wordt van kracht.

5.3.4 Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat prijzen en informatie die toegankelijk zijn via de Websites en dat brochures of prijslijsten accuraat, volledig en actueel zijn, kunnen wij dit niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren zonder aansprakelijkheid jegens u. We sturen u een e-mail als er sprake is van een fout in het Contract en u heeft het recht om het Contract te annuleren. Als u annuleert, ontvangt u een volledige terugbetaling van de door u betaalde prijs.

5.4 Klarna: In samenwerking met KlarnaBank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden. Betaling dient te geschieden aan Klarna:

5.4.1 Betaal later in 30 dagen en Betaal in 3 termijnen

5.4.2 Financiering

5.4.3 Verdere informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de privacyverklaring van Klarna. Dit is alleen beschikbaar in Groot-Brittannië.

6. RISICO EN EIGENDOM

6.1 Het eigendom van de Producten gaat op u over op de datum waarop u voor de Producten betaalt.

6.2 Het risico van schade aan of verlies van de Producten gaat op de volgende momenten op u over:

6.2.1 Als u Producten op onze Website koopt, gaat het risico over bij aflevering op uw adres.

6.2.2 Bent u een zakelijke klant en hebben wij met ons een Incoterm afgesproken voor levering onder Incoterms 2010, dan gaat het risico, tenzij op de orderbevestiging anders is overeengekomen, over op het in de overeengekomen Incoterm aangegeven tijdstip.

6.2.3 In alle overige gevallen gaat het risico over op het moment dat de Producten ons magazijn verlaten.

7. ANNULERING EN RETOURNEREN

7.1 Als u bij ons koopt als consument in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie, en u koopt onze Producten buiten onze vestigingen (zoals via onze Websites), dan heeft u recht op een wettelijke ‘afkoelingsperiode’ waarin u de overeenkomst kunt annuleren. het Contract, om welke reden dan ook, als u van gedachten verandert:

7.1.1 met betrekking tot Producten die niet bederfelijk zijn of op maat voor u zijn gemaakt, op elk moment binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten.

7.1.2 Met betrekking tot Diensten, op elk moment binnen veertien (14) dagen na de datum van het Contract.

7.2 U kunt het contract op grond van Voorwaarde 7.1 opzeggen door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping dat bij deze algemene voorwaarden is gevoegd (maar u bent hiertoe wel of niet verplicht) of via onze klantenservice per e-mail naar helpdesk@bradleysmoker.co.uk of per telefoon op +44 1803 712712
7.3 We kunnen alleen retourzendingen accepteren die rechtstreeks via Bradley Smoker zijn gekocht via de telefoon, website of via onze detailhandelaren. Er is een aankoopbewijs van de detailhandelaar vereist en een terugbetaling moet rechtstreeks bij de detailhandelaar worden verkregen.

7.4 Op grond van ons retourbeleid met goodwillgarantie voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie verlengen we de retourperiode voor Producten tot 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de Producten, op voorwaarde dat de Producten zich in hun originele, ongebruikte staat bevinden en in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd. originele verpakking met een kopie van de originele leveringsbon.

7.5 Als u uw Contract binnen de bedenktijd opzegt, zullen wij u alle betalingen die u heeft gedaan onmiddellijk terugbetalen en in ieder geval binnen 30 dagen na de opzegging, op voorwaarde dat de Producten onbeschadigd en in de originele verpakking worden geretourneerd en dat de Producten niet zijn specifiek afgestemd op uw specificaties, of gepersonaliseerd, of de Producten kunnen door hun aard niet worden geretourneerd of zijn onderhevig aan bederf.
7.6 Wij vergoeden u ook de kosten voor het retourneren van Producten naar ons, op voorwaarde dat:

7.6.1 het adres waarvandaan de Producten worden geretourneerd zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt; en u retourneert de Producten binnen de periode van veertien dagen waarnaar wordt verwezen in artikel 7.1.1. In alle andere gevallen bent u verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het artikel naar ons.


8. LEVERING

8.1.1 Wijzigingen in het verzendadres moeten binnen 24 uur plaatsvinden, zodat we ervoor kunnen zorgen dat onze externe magazijnen de tijd hebben om de wijziging door te voeren, anders kan deze wijziging een toeslag met zich meebrengen. Hoewel we alles in het werk zullen stellen om aan het verzoek tot adreswijziging te voldoen, kunnen we niet garanderen dat we deze wijziging kunnen doorvoeren voordat het/de Product(en) wordt verzonden. Als gevolg hiervan kunnen er adreswijzigingskosten van toepassing zijn.

8.2 Voor internationale leveringen kunnen wij in uw orderbevestiging een verzendtermijn met u overeenkomen, die zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Incoterms, 2010.

8.3 Als u de Producten niet in ontvangst neemt:
8.3.1 levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de datum van levering;
8.3.2 het risico van de Producten gaat op u over; of
8.3.4 wij kunnen (onverminderd onze andere rechten) over de Producten beschikken.
8.4 Een ontvanger is verplicht op het adres aanwezig te zijn om de ontvangst van de goederen in goede staat te ondertekenen en te bevestigen.
8.5. Als u ons niet het juiste afleveradres verstrekt, kan dit resulteren in een omleidingstoeslag van de volledige prijs.
8.6 De tijd die het ons kost om de Producten te verzenden, is afhankelijk van de voorraadniveaus en wordt aan u aangegeven op het moment dat u uw bestelling plaatst, of bij gebrek daaraan, per e-mail na ontvangst van uw bestelling.
8.7 De tijd die nodig is om de Producten te bezorgen nadat ze zijn verzonden, is afhankelijk van de bezorgservice die we gebruiken, die afhankelijk is van het type Product en uw locatie. De leveringstijden worden op het moment van aankoop op de productpagina weergegeven.
Houd er rekening mee dat dit vanwege de grote vraag kan afwijken. Bekijk de productpagina voor de meest actuele informatie. Houd er rekening mee dat voor eilanden in Groot-Brittannië en de Schotse Hooglanden de bezorging iets langer kan duren dan aangegeven op de productpagina.
8.8 Omdat we gebruik maken van een bezorgservice van derden, hebben we geen invloed op de late levering van Producten en komen deze niet in aanmerking voor restitutie op grond van te late levering nadat ze ons magazijn hebben verlaten.

10. GARANTIE TEGEN SCHADE TIJDENS TRANSIT

10.1 Indien er bij aankomst sprake is van aanwezige of zichtbare schade aan de Producten, weiger dan de ontvangst door ondertekening te weigeren en stuur het terug met de chauffeur met de reden van weigering, samen met de medehandtekening van de bezorger. Onderteken NIET als ze beschadigd zijn en accepteer GEEN goederen als 'beschadigd tijdens het transport'. Neem binnen dezelfde dag contact met ons op via +44 1803712712 om schade te melden en een snelle vervanging van uw producten te garanderen. Als alternatief kunt u 'NIET CHECKED' tekenen als u de goederen niet kunt controleren op het moment van levering. De garantie onder deze voorwaarde 9 vervalt als:

10.2.1 U meldt de transportschade niet binnen 3 dagen na levering van het product aan ons; of

10.2.2 U aanvaardt Producten die tijdens het transport duidelijk en zichtbaar beschadigd zijn, zonder deze terug te geven aan de chauffeur. Uw transportgarantie tegen productschade eindigt zodra voor de goederen is getekend. Producten die als niet aangevinkt zijn gemarkeerd, worden geacht in goede orde te zijn ontvangen.
10.3 Als u consument bent, heeft de garantie in dit artikel geen invloed op uw wettelijke rechten.

11 GARANTIES

11.1 Wij garanderen dat de Producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende de perioden die zijn gespecificeerd in onze fabrieksgarantie. Voor meer informatie over onze fabrieksgarantie en hoe u een claim kunt indienen, verwijzen wij u naar de garantie-informatiepagina hier.

11.2 Als u onze Producten koopt in het kader van een handels- of bedrijfsactiviteit, zijn de garanties die worden aangeboden in onze fabrieksgarantie van toepassing met uitsluiting van enige andere garantie, voorwaarde of andere voorwaarde die door de wet wordt geïmpliceerd, hetzij door de wet, het gewoonterecht, de gewoonte en het gebruik. of anders.

11.3 Als u onze Producten als consument koopt, hebben de garanties die worden geboden door dit artikel 11 en onze fabrieksgarantie geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

12 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Als u een consument bent:

12.1.1 Wij zijn verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van het schenden van deze Voorwaarden door ons, als de verliezen redelijkerwijs te voorzien waren voor zowel u als ons op het moment dat het Contract voor de betreffende Producten werd gesloten.

12.1.2 Behalve zoals vermeld in Voorwaarden 13.3 en 13.4

12.1.2.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die niet redelijkerwijs te voorzien was voor zowel u als ons toen het Contract werd gesloten.

12.1.2.2 Onze aansprakelijkheid jegens u en uw aansprakelijkheid jegens ons wegens schending van deze Voorwaarden zal niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan vijf maal de door u betaalde of te betalen prijs voor de bestelde Producten.

12.2Als u voor zakelijke doeleinden bij ons koopt, dan

12.2.1 Behoudens de clausule zijn wij niet aansprakelijk jegens u, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), voor contractbreuk, schending van een wettelijke plicht of anderszins voor:

12.2.1.1 indirecte schade of gevolgschade; of voor

12.2.1.2 elk zakelijk verlies (inclusief verlies van winst, contracten, inkomen of omzet), verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven, zowel direct als indirect.

12.2.2 Behoudens clausule 13.3 zal onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen voortvloeiend uit of in verband met het Contract, ongeacht of deze voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, in geen geval hoger zijn dan de prijs van de Producten of Diensten waarop de claim betrekking heeft.

12.2.3 Als er artikelen ontbreken in uw bestelling, of als er andere onregelmatigheden zijn, zoals defecte of onjuiste artikelen, moet u ons zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen, en uiterlijk binnen 7 dagen na levering van het Product, zodat ons om het probleem te verhelpen. Als u ons niet binnen dit tijdsbestek op de hoogte stelt, kan dit ertoe leiden dat u dit probleem niet kunt verhelpen.

12.3 Of u nu een bedrijf of een consument bent, niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van een partij jegens de ander uitsluiten of beperken voor

12.3.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid
12.3.2 fraude
12.3.3 schending van de voorwaarden die worden geïmpliceerd door sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979;
12.3.4 producten met gebreken onder de Consumer Protection Act 1987; of voor
12.3.5 enige andere aansprakelijkheid die niet wettig kan worden uitgesloten of beperkt.
12.4 Niets in deze Voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten als consument.

13 GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

13.1 We kunnen het Contract annuleren als een gebeurtenis buiten onze redelijke controle het moeilijk maakt om de Producten te leveren in overeenstemming met het Contract, en we zullen deze Voorwaarden niet schenden als we het contract opzeggen vanwege een dergelijke gebeurtenis. Zodra wij ons bewust worden van de noodzaak om het Contract te annuleren, zullen wij per e-mail contact met u opnemen met de redenen voor de annulering. U ontvangt een volledige terugbetaling van de door u betaalde prijs.

14  GEGEVENSBESCHERMING

14.1 Alle informatie die u ons verstrekt op grond van het Contract, wordt verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
14.2 Wij gebruiken ook cookies op onze Website. Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.


15 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SMS/MMS MOBIEL BERICHTMARKETINGPROGRAMMA
15.1 Bovendien gaat u akkoord met ons privacybeleid voor berichten (https://www.bradleysmoker.co.uk/pages/privacy-policy).

16 RECLAME AANBIEDINGEN

16.1 Van tijd tot tijd kunnen wij promotionele aanbiedingen aanbieden met betrekking tot bepaalde Producten op onze Website. Deze promotionele aanbiedingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende Producten en vormen geen indicatie van de beschikbaarheid

16.2 Op alle door ons aangeboden promotionele aanbiedingen zijn deze Voorwaarden van toepassing, samen met eventuele toepasselijke aanvullende voorwaarden, regels en instructies. Indien er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, regels en instructies, zijn deze Voorwaarden van toepassing.

17 ALGEMEEN

17.1 Wij kunnen het Contract aan elke persoon overdragen of elke persoon vragen om enig aspect ervan uit te voeren, zolang de uitvoering van het Contract hierdoor niet wordt beïnvloed.

17.2 Een entiteit die niet uitdrukkelijk partij is bij het Contract heeft op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen recht om enige bepaling van het Contract of deze Voorwaarden af te dwingen.

17.3 Indien een van de genummerde voorwaarden in deze Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, heeft deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de rest van deze Voorwaarden.

17.4 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Op uw Contract zijn de versie van deze Voorwaarden van toepassing die van kracht was op het moment dat u uw Bestelling plaatste.

17.5 Deze Voorwaarden en het Contract worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland in de Engelse taal, en eventuele gerechtelijke procedures moeten plaatsvinden bij de Engelse rechtbanken.

bijgewerkt vanaf 27 februari 2023

BIJLAGE - MODEL ANNULERINGSFORMULIER
Dit formulier is alleen van toepassing op consumenten en niet op zakelijke klanten.
Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u uw contract met ons bent aangegaan buiten onze site, of per telefoon, e-mail of een ander communicatiemiddel op afstand en u het contract wilt herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop het contract is gesloten (behalve wanneer onze goodwillgarantie van toepassing is).
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van dit bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.
Aan Grakka Ltd:

Ik/wij [*] deel/delen hierbij mede dat ik/wij [*] mijn/onze [*] overeenkomst voor de aankoop van uw producten annuleer met de volgende gegevens:

Naam klant(en):
Adres klant(en):
Datum van mijn bestelling:
Korte beschrijving van het bestelde product:
Bestelreferentienummer (indien van toepassing):Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum: